Położenie i historia wsi

Lipnica Murowana położona jest w Małopolsce, nieopodal Bochni, słynącej na całą Polskę z kopalni soli. Sama miejscowość leży w kotlinie, którą z jednej strony otaczają Beskidy, z drugiej zaś Pogórze Wiśnickie. Miejscowość jest siedzibą gminy Lipnica Murowana, choć sama ma status wsi. Nie zawsze jednak tak było. Począwszy od 1327 roku, kiedy to nadano Lipnicy prawa miejskie, aż po rok 1934 – Lipnica Murowana szczyciła się statusem miasta.

Otaczające Lipnicę góry pokryte są gęsto lasami, a najwyższym ich szczytem jest Paprotna, której wysokość wynosi 441 m.n.p.m. Lipnica znajduje się na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, który stanowi nie lada atrakcję turystyczną ze względu na ciekawe okazy przyrodnicze i walory spacerowe.

Z historią Lipnicy ściśle związane są jej najważniejsze zabytki kultury i dziedzictwa narodowego, a przede wszystkim Kościół Św. Leonarda, drewniana, XV-wieczna budowla sakralna o unikatowym charakterze. O szybkim rozwoju założonego prze króla Łokietka miasta zadecydowało strategiczne położenie przy ważnym szlaku handlowym, którym podążali kupcy węgierscy.  Przydomek „Murowana” Lipnica uzyskała dzięki zbudowanym za rządów Ludwika Węgierskiego murom, mającym za zadanie bronić ważnej pozycji miasta i przebywających w nim gości. W mieście znakomicie rozwijało się rzemiosło, a także tkactwo, piekarstwo i… browar piwa. Ziemie Lipnickie były jednak często nawiedzane przez wojny, pożary i epidemie, a czas zaboru austriackiego zahamował ich rozwój.

Miasto utraciło swój status, choć obecnie jest prężnym ośrodkiem turystycznym, przyciągającym miłośników drewnianej architektury oraz wypoczynku na łonie natury.