Zabytkowe pomniki przyrody

Najsłynniejszy pomnik przyrody zlokalizowany na terenie gminy Lipnica Murowana to Kamienie Brodzińskiego, unikalna grupa form skalnych, którą możemy spotkać na ścieżce przyrodniczej o tej samej nazwie. Kamienie Brodzińskiego wzięły swoją nazwę od poety, krytyka literackiego i profesora Uniwersytetu Warszawskiego, który na owych skałach szukał natchnienia do swojej poezji.W napisanych przez niego wierszach można odnaleźć fragmenty bezpośrednio odwołujące się do tych właśnie skał.

Obok zgromadzenia sióstr urszulanek w Lipnicy, także i to miejsce odgrywało szczególną rolę w historii Lipnicy Murowanej i okolic. Było przestrzenią, na której odbywały się patriotyczne wiece i zgromadzenia. W 1938 roku utworzono tam rezerwat przyrody, jednak dziś Kamienie Brodzińskiego mają status pomnika przyrody. W planach jest utworzenie kompleksu leśnego i przyrodniczego.

Czym Kamienie Brodzińskiego przyciągają? Wiele osób twierdzi, że mają one wielką moc, według bioenergoterapeutów wydzielają dużo pozytywnej energii. Historia ich powstania sięga setek tysięcy lat, kiedy to w wyniku ostatniego zlodowacenia, na powierzchni ziemi ujawniły się rozmaite formy skalne. Obecnie spotkać je można przede wszystkim w okolicach szczytu Paprotna, ich główne skupisko liczy dziewięć skał, jednak pojedyncze ostańce spotkamy także w pobliżu.

Widok skał pobudza wyobraźnie turystów. Jedni dopatrują się w nich baszt, inni potężnych grzybów, jeszcze inni wież i ambon. Z całą pewnością skały porażają swoimi rozmiarami. Największa, która nosi nazwę Wielki Kamień, liczy ponad 16 metrów szerokości i jest wysoka na 10 metrów.