Szlak architektury drewnianej

Niegdyś kościoły drewniane stanowiły najpopularniejszą grupę obiektów sakralnych. Niemal w każdej miejscowości można było spotkać tego typu kościół. Jednak historia Lipnicy ich nie oszczędzała: w wyniku pożarów, wojen, kradzieży i powodzi oraz zastępowania ich budowlami murowanymi, zaczęły znikać one z mapy kraju. W trosce o te, które pozostały, utworzono Szlak Architektury Drewnianej, który prowadzi drogą drewnianych budowli przez od województwa śląskiego, przez Małopolskę, aż po Podkarpacie. Najwięcej najbardziej unikatowych przykładów znajdziemy w okolicach Tarnowa i Lipnicy Murowanej.

Szlak architektury drewnianej gromadzi, zachowuje i dba o wszelkiego typu drewniane budowle. Należą do nich nie tylko kościoły, ale i cerkwie, skanseny, dwory oraz innego typu zabudowa, np. karczmy, muzea, spichlerze. Kilka obiektów, które możemy spotkać na szlaku, zostało wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Należą do nich kościoły w Sękowej, Binarowej, Dębnie Podhalańskim i Lipnicy Murowanej.

Szlak obejmuje kilka tras turystycznych, które prowadzą poprzez drewniane obiekty zlokalizowane w rozmaitych regionach. Szlak I obejmuje region Jurajsko-Oświęcimski, a szlak Krynicko-Gorlicki gromadzi na swojej liście największą ilość drewnianych cerkwi. Szlak Regionu Nadwiślańskiego zaprowadzi nas m.in. do Lipnicy Murowanej i kościoła św. Leonarda oraz unikatowej średniowiecznej zabudowy rynku.

Cały szlak architektury drewnianej obejmuje blisko 500 zabytków tego typu zabudowy, a aż 40 z nich odnajdziemy w okolicach Tarnowa. Należą do nich oprócz Lipnicy Murowanej, m.in. Kościół „Na Burku” w Tarnowie, Dwór w Dołędze oraz Dworek w Nowym Wiśniczu.