Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy

Przyroda i ogromne walory kulturowe gminy Lipnica Murowana doczekały się utworzenia parku, którego zadaniem jest ochrona i promowanie bogactwa tego regionu. Park liczy sobie dopiero 12 lat, a swoim zasięgiem obejmuje nie tylko tereny Lipnicy, ale także gminy Nowy Wiśnicz.

Park został stworzony ze względu na unikalny charakter naturalny oraz tradycję i dziedzictwo regionu. Na swoim terenie mieści zróżnicowane formy geologiczne: góry, doliny, jary, a także lasy, pola i torfowiska. W obszarze parku wstępują liczne formy skalne, z których najbardziej znaną jest pomnik przyrody Kamienie Brodzińskiego. Park to także siedlisko życia rozmaitych gatunków zwierząt i miejsce występowania unikatowych roślin.

Park trzyma pieczę nad bogactwem kulturowym regionu i jego unikatową architekturą Lipnicy. Na terenie Lipnicy ma pod swoją ochroną średniowieczną zabudowę miasta, kościół św. Leonarda, kościół św. Andrzeja oraz zabytkowy dwór i domy. Na terenie parku odnotowano ponad 100 gatunków chronionych zwierząt, wśród nich można spotkać salamandrę plamistą, łasicę, jeża, wydrę, a także bociany oraz stworzenia wodne. Zamieszkałym na terenie parku ekosystemom nie zagraża przemysł, gdyż tereny Lipnicy są wyjątkowo słabo uprzemysłowione, a miejscowi rolnicy prowadzą gospodarstwa ekologiczne, bez użycia nawozów i środków chemicznych.

Powierzchnia parku liczy nieco ponad 140 kilometrów kwadratowych, na jego terenie znajdują się trzy rezerwaty przyrody. Unikalna przyroda i dziedzictwo kulturowe przyciągają turystów, których nie jest jednak zbyt wielu, co pozytywnie wpływa na przyrodę.