Jednym z najbardziej zaludnionych krajów na świecie (8 miejsce), którego gospodarka w dużej mierze rozwija się dzięki złożom ropy naftowej o tropikalnym, suchym klimacie jest Nigeria. To rejon mnóstwa fantastycznych równin, pięknych pagórków i gęstych lasów tropikalnych – mocno zróżnicowany w kwestii krajobrazów tajemniczy ląd. Wśród największych i najciekawszych miejsc